Textning

Att texta filmer gör det möjligt att återge ljudet för användare som inte hör eller inte kan ha ljudet på.

Det är inte bara användare som inte hör ljudet som har nytta av textning. Det finns många anledningar till att människor föredrar textning. Att både se och höra texten kan göra det enklare för den som har ett annat modersmål eller som tycker det är svårt att endast lyssna.