Att testa

WCAG 3.0 innehåller två typer av tester. Det finns inriktade tester och helhetstester.

Inriktade tester kommer framförallt testa kod och enskilda delar. Med inriktade tester når du som högst bronsnivå. Flera av de inriktade testerna går att göra med automatiska verktyg. Men det finns ännu inget automatiskt verktyg som kan göra alla inriktade tester.

Helhetstester fokuserar mer på användarupplevelsen och helhetsupplevelsen. Här kan du göra användbarhetstester och manuella tester med hjälpmedel. Med dessa tester kan du nå silver- och guldnivån.

Webbplatsen kan klara de inriktade testerna men ändå inte kunna användas av alla personer. Genom att testa helheten manuellt kan du upptäcka problem som behöver lösas.