Färg på texter

För att det ska vara enkelt att se och läsa texter behöver färgerna vara tydliga. Färgen på texter och färgen på bakgrunden behöver ha god kontrast mot varandra.

En ljus text på en ljus bakgrund kan vara svår att se. En mörk text på mörk bakgrund kan också vara svår att se.