Om webbplatsen

Webbplatsen wcag3.se handlar om riktlinjerna WCAG 3.0. Riktlinjerna är väldigt långa och kan vara svåra att förstå. På denna webbplats kommer vi sammanfatta riktlinjerna. Vi skriver på svenska och med enkla ord.

Kontakta oss om du hittar något på webbplatsen som inte är tillgängligt.

Vill du bidra till webbplatsen eller komma i kontakt med oss? Mejla till admin@wcag3.se.

Vill du läsa mer om riktlinjerna kan du göra det på W3Cs webbplats.