Nivåer

WCAG 3.0 har nya nivåer jämfört med de tidigare riktlinjerna. De nya nivåerna passar bättre in på fler typer av behov hos användarna.

De nya poängnivåerna uppmuntrar webbplatser att fortsätta bli bättre. I den tidigare poängnivån i WCAG 2 valde webbplatser ibland att nå upp till AA-nivå och sedan bara nöja sig med det.

De nya nivåerna ger en bättre helhetsbild av hur den som använder webbplatsen upplever den.

Brons

Den lägsta nivån för att uppnå WCAG 3.0 är brons-nivån. På denna nivå får du inte ha några allvarliga problem eller hinder på webben.

Silver

Silver-nivån är en högre nivå av tillgänglighet. För att nå denna måste du uppnå alla krav i brons-nivån. Du behöver också göra fler manuella tester.

Guld

Högsta nivån av tillgänglighet.