WCAG 3.0

Första utkastet släppt.

21 januari 2021 släpptes det första utkastet av WCAG 3. I utkastet finns fem olika riktlinjer från olika områden för att ge oss en inblick i hur WCAG 3 kan komma att se ut.

Mål för WCAG 3

De nya riktlinjerna ska:

  • vara enklare att förstå
  • rikta in sig på fler typer av funktionsvariationer
  • passa olika organisationer och innehåll.

Nya nivåer och nytt namn

Nu introduceras en bedömningskalan från 0-4 och med nivåer brons, silver och guld. Förkortningen har ändrats. WCAG 3 står för W3C Accessibility Guidelines. ”Content” är alltså borttaget. Riktlinjerna handlar om mycket mer än innehåll.