Nyheter

Wcag3.se lanseras

Webbplatsen WCAG 3 är släppt. Den kommer förklara de nya riktlinjerna på ett enkelt sätt. Vi skriver alla texter på svenska och försöker använda ett enkelt språk.

Fredag 21 januari 2021

Första utkastet av WCAG 3.0

Den 21 januari 2021 släpptes det första utkastet av WCAG 3.0. Hela utkastet finns publicerat hos W3C. Fem riktlinjer presenteras och helt nya nivåer kommer användas. Riktlinjerna riktar också in sig på tillgänglighet för flera olika användare.

Fredag 21 januari 2021