Enkelt språk

Att använda ett enkelt språk gör det lättare att läsa. Ett enkelt språk ger bättre tillgänglighet. För att skriva på ett enkelt språk kan du använda:

 • Vanliga ord
 • Förklaringar av svåra ord
 • Bokstavligt språk

Varför är det viktigt med ett enkelt språk?

Ett enkelt språk är viktigt för personer med funktionsnedsättningar eller skador som påverkar hjärnan. Det kan till exempel vara:

 • Inlärningssvårigheter
 • Språkstörningar
 • Minnesstörningar
 • Autism.

Personer med språkstörning har ofta ett minskat ordförråd. Att använda vanliga ord som läsaren redan känner till gör texten enklare.
Bokstavligt språk gör det enklare att förstå precis vad en text betyder.
Ett enkelt språk är enklare för alla och gör att fler kan förstå texten.

Vilka hjälper det?

Ett enkelt språk kan också vara extra viktigt för människor med:

 • Psykiska svårigheter
 • Svårigheter som kommer vid högre ålder
 • Sämre hälsa
 • Människor som pratar ett annat språk

Att använda ett enkelt språk hjälper alla människor. Att läsa kan vara svårare för den som är:

 • trött, distraherad, under stress
 • har låg läskunnighet
 • när man inte läser på sitt modersmål
 • när synen är nedsatt.

Hur skriver du enkelt på webben?

 • Redigera dina tidigare texter.
 • Följ riktlinjerna och gå en utbildning.
 • Ta hjälp av en expert.
 • Testa med riktiga användare.